OBJE PLASTİK
Kurulduğu 2007 yılından bu yana plastik sektöründe Türkiye’nin en hızlı gelişen uretici ve ihracatçı firmalarından biridir.
Takipte Kalın
X
Title Image

Şikayet ve Öneri Prosedürü

1.AMAÇ

Bu talimatın amacı, kuruluşumuzda çalışan tüm personelin, her türlü  öneri  ve  şikayetlerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması  ve sürekli  iyileştirilmesini  sağlayacak  bir sistem belirlemektir

2.KAPSAM

Kuruluşumuzda, tespit edilen veya şikayet değerlendirme ekibine iletilen, her türlü şikayet ve önerinin değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

3.SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından, İnsan Kaynakları personeli, Çalışan Temsilcisi, Sosyal Uygunluk Sorumlusu 

4.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Şikayet ve Öneri Değerlendirme Formu (Form-GN-024)

Çalışan Memnuniyet Anketi

 

5.TANIMLAR

Şikayet: Yazılı olarak  bildirilen, her türlü hoşnutsuzluk-olumsuzluk belirten dokümanlardır.     

Öneri: Bir sorunu çözmek veya incelenmesi için ileri  sürülen görüş, düşünce ve  teklif.

 

6.PROSEDÜRÜN UYGULANIŞI

Firmamızda, her türlü şikayet ve öneri için, lavabolara konulan ,”Dilek ve Şikayet” kutuları vasıtası ile sağlanmaktadır.

Her hangi bir konuda, dilek veya şikayette bulunmak isteyen personel, şikayetini veya dileğini her hangi bir kağıda yazarak, kutulardan birisine atar.

Şikayette bulunan kişinin ismini yazma zorunluluğu yoktur

Personelimiz dilek ve şikayetlerini sözlü olarak’ da yapabilir. Doğrudan amirlerine veya kendileri tarafından seçilen’’ Çalışan Temsilcilerine ‘’ yapabilir.

 

           

Her ayın sonunda Çalışan temsilcisi, İnsan kaynakları ve sosyal uygunluk sorumlusu tarafından bütün katlardaki şikayet kutuları açılarak, değerlendirmeye alınır.

Değerlendirme ekibi, hangi şikayete veya öneriye geri dönüş yapılacağına karar verir.

Değerlendirmeye alınan,  şikayet veya öneriler ”Şikayet veya öneri değerlendirme formuna” kaydedilir.

Kutular açıldıktan sonra, Değerlendirme ekibi, kendi aralarında toplantı yaparak, şikayet ile ilgili gerekli kararını verir.

 

Şayet şikayet veya öneri hemen giderilecek türden ise, değerlendirmeyi yapan kişiler tarafından, şikayete konu olan  problem, ilgili bölümlerle görüşülerek  hemen giderilir.

Şayet, şikayete konu olan problem, uzun vadede giderilecek türden ise, bu şikayet, haftalık toplantılarda  veya  ISG toplantılarında ele alınarak gerekli çözümler  bulunarak sorun giderilir veya yapılan öneri değerlendirmeye alınarak, iyileştirme yapılır.

 

Giderilmesi  çeşitli nedenlerden dolayı , mümkün olmayan şikayet veya öneriler, Bir rapor şeklinde üst yönetime bildirilir.

Değerlendirme sonuçları bir sonraki ay yayınlanarak katlarda bulunan panolara asılarak çalışanlara  bilgi  verilir.

 

Her yayınlanan şikayet ve öneri sonuç raporu,  bir önceki aya aittir.

Yılda bir kez, şikayet prosedürünün etkin olarak işleyip işlemediğinin ölçüldüğü anket yapılır.

Ankette, şikayetlere çözüm bulunup bulunmadığı, şikayetlerin dikkate alınıp alınmadığı, yapılan öneri ve fikirlerin değerlendirilip değerlendirilmediğinin, şikayet mekanizması  ile ilgili eğitim alınıp alınmadığının sorgulaması yapılır. Anketlerde evet ve hayır seçenekleri bulunmaktadır

Anket sonuçları değerlendirilerek, sonuçlar panolara asılarak yayınlanır. Ankete göre ankete katılanların %40 ‘ı her hangi bir soruya, hayır yanıtı vermişlerse, o konu için iyileştirme işlemleri başlatılır.

İlgili dokümanlar(Şikayet notları, Değerlendirme formları, anket formları ve sonuç raporları)bir yıl süre ile saklanır.

7.DAĞITIM

İşletme Müdürlüğü, Pazarlama, Muhasebe, Planlama ve Dış sağlayıcı, Üretim Teknik Bakım Depo

İnsan kaynakları,  Bilgi İşlem İdari İşler, KYS

OBJE PLASTİK

Obje Plastik kurulduğu 2007 yılından bu yana plastik sektöründe Türkiye’nin en hızlı gelişen uretici ve ihracatçı firmalarından biridir.

OBJE PLASTİK

Sürekli kendini yenileme ve geliştirme motivasyonu ile birlikte plastik mutfak ve ev gereçleri sektörüne de adımını atmış ve çok kısa surede 200’u aşkın ürün yelpazesine ulaşmıştır.

OBJE PLASTİK

Obje Plastik, bugün: ‘Türk Malı’ damgasını taşıyan önemli bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor.