OBJE PLASTİK
Kurulduğu 2007 yılından bu yana plastik sektöründe Türkiye’nin en hızlı gelişen uretici ve ihracatçı firmalarından biridir.
Takipte Kalın
X
Title Image

Rüşvet ve Yolsuzluk Önleme Talimatı

1.AMAÇ
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Talimatının amacı OBJE PLASTİK TASARIM REKLAM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.’ de rüşvet ve yolsuzluk karşıtı bir sistemin oluşturulmasıdır.


2.KAPSAM
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası; Obje plastik Yönetim Kurulu da dâhil olmak üzere OBJE PLASTİK TASARIM REKLAM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. çalışanlarını, mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, alt işveren, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere OBJE PLASTİK TASARIM REKLAM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.


3. TANIMLAR 
Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır. 
Rüşvet: Bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır. 
Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında:
Nakit ödemeler, siyasi ya da diğer bağışlar, komisyon, sosyal haklar,  hediye, ağırlama, diğer menfaatler sayılabilir.


4.GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın uygulanması ve güncellenmesi üst yönetim’ in yetki, görev ve sorumluluğundadır.


Bu çerçevede; üst yönetim’in etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis etmesi, 
Üst düzey yönetimin belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri, 


Tum bölümlerin sorumlularının, kendi görev alanlarında OBJE PLASTİK TASARIM REKLAM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması, 
Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

OBJE PLASTİK

Obje Plastik kurulduğu 2007 yılından bu yana plastik sektöründe Türkiye’nin en hızlı gelişen uretici ve ihracatçı firmalarından biridir.

OBJE PLASTİK

Sürekli kendini yenileme ve geliştirme motivasyonu ile birlikte plastik mutfak ve ev gereçleri sektörüne de adımını atmış ve çok kısa surede 200’u aşkın ürün yelpazesine ulaşmıştır.

OBJE PLASTİK

Obje Plastik, bugün: ‘Türk Malı’ damgasını taşıyan önemli bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor.